Vilkår ved deltagelse i konkurrence

Når du deltager i konkurrencen på pjdpension.dk ved at oplyse din e-mail til Sampension Administrationsselskab A/S (herefter kaldet Sampension), som varetager administrationen af Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger (herefter kaldet Pensionskassen), gælder følgende vilkår:

Konkurrenceperiode

Konkurrencen løber fra den 1. januar 2020 til og med 31. december 2020. Der trækkes én vinder hver måned.

Du kan kun deltage én gang i konkurrenceperioden ved at registrere din e-mailadresse på pjdpension.dk.

Præmie

Hver måned (dvs. den 1. januar, februar, marts, april, maj, juni, juli, august, september, oktober, november, december 2020 og 1. januar 2021) udtrækkes en vinder, som præmieres med ét styk gavekort, som kan anvendes på gavekortet.dk. Gavekortet har en værdi af 400 kr.

Præmien er personlig, kan ikke overdrages og kan ikke ombyttes til andre varer, kontanter eller præmier.

Udtrækning af vinder

I konkurrenceperioden vil der hver måned blive trukket en tilfældig vinder blandt de mail-adresser, vi har modtaget.

Der trækkes lod senest fem arbejdsdage efter den 1. i måneden blandt de nye mail-adresser, der er registreret i den forudgående måned. Første udtrækning vil være den 1. januar 2020. Sidste udtrækning er den 1. januar 2021.

Det er vinders eget ansvar at give oplysning om præmien til SKAT.

Besked til vinderen

Præmien sendes med brevpost til vinderens adresse.

Levering/forsendelse af præmier

Vinderen modtager gavekortet hurtigst muligt sammen med et kort personligt brev.

Garanti og forsikring

Sampension fraskriver sig ethvert faktisk og retligt krav i tilfælde af fejl og mangler ved produkter eller serviceydelser købt via gavekortet. Eventuelle klager og reklamation skal rettes direkte til leverandøren, hvor gavekortet er indløst.

Deltagere

Det er kun medlemmer i Pensionskassen, som har givet deres e-mail på pjdpension.dk, der kan deltage i konkurrencen. Sampension forbeholder sig ret til at udelukke e-mails, hvis der opstår mistanke om snyd, eller hvis e-mailen ikke tilhører et medlem i Pensionskassen.

Persondata

Vi henviser til retningslinjerne for behandling af personoplysninger.

Andre vilkår

Konkurrencen er oprettet og drives udelukkende af Sampension. Konkurrencen er ikke købsbetinget. Enhver tvist i forbindelse med konkurrencen skal afgøres i henhold til dansk ret og ved Sampensions værneting.

Kontakt

Spørgsmål om konkurrencen rettes til Sampension Administrationsselskab A/S, Tuborg Havnevej 14, 2900 Hellerup, Danmark, CVR-nr. 55 83 49 11, telefon 77 33 18 77.